Terms & Conditions – Lietuviškai

Turinys

Turinys

Prekių pardavimo ir tiekimo sąlygos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

„Homely Smart+“ prenumeratos paslaugos sąlygos ir nuostatos

Prieš užsisakydami paslaugas, atidžiai perskaitykite šias taisykles ir sąlygas.

Ypač atkreipkite dėmesį į:

  1. Jūsų prenumerata bus automatiškai pratęsiama tolesniems 12 mėnesių laikotarpiui, nebent laiku atšauksite prenumeratą. Daugiau informacijos rasite 7.5 punkte;
  2. Negarantuojame, kad paslaugos padės sutaupyti energijos suvartojimo ar sąskaitų (žr. 9 punktą)